Environmental justice - course participants

“התפישות הקודמות שלי עמדו במבחן”

בסוף השבוע האחרון 9-10 בדצמבר 2016 הסתיים בהצלחה קורס בן 14 חודשים להכשרת מובילי צדק סביבתי יהודים וערבים מרחבי הארץ. זהו הקורס השני שביה”ס לשלום מקיים בתחום. הקורס כלל מספר מרכיבים: דיאלוג מעמיק על מהות היחסים בין יהודים וערבים במדינה, הרצאות שהתמקדו בנושא צדק סביבתי והקשרו לקונפליקט, שלושה סיורים ופרויקט מעשי. צוות הקורס כלל את חרב אמארה, נאוה זוננשיין ופרופ’ דני רבינוביץ’.

בסוף השבוע המסכם שמענו שתי הרצאות מרתקות מפי דר’ אורלי רונן שדברה על טביעת הרגל האקולוגית במרחב העירוני, וגדעון ברומברג מנהל אקו פיס שדיבר על סוגיית המים בין ישראל ופלסטין ועל פעילות אקו פיס בעניין. אחר הצהרים עסקנו בפרויקט מיפוי המפגעים הסביבתיים באינטרנט.

בשבת שמענו הרצאת סיכום מפי פרופ’ רבינוביץ’, ערכנו שיחת סיכום וחילקנו תעודות.

המשתתפים יצאו בתחושה של רצון לפעול למען שוויון וצדק סביבתי

מדברי הסיכום של המשתתפים: משתתף יהודי: “ההכרות עם הנראטיב הערבי היא חשובה מאוד, התפישות הקודמות שלי עמדו במבחן”. משתתפת ערביה: “התחלתי להסתכל על הנושא ממבט אחר וגם התחלתי לממש איך אני תורמת לצדק סביבתי בין שני העמים”. משתתף ערבי: “אני ממלא כאן מצברים מקבלים טעינה ויוצאים לפעול החוצה שותפות יהודית ערבית כן תוביל למשהו”. משתתפת יהודיה: “היה חשוב לראות בסיור (בדרום הר חברון בקומט מי) בעיניים את הפער העצום בנגישות למשאבים סביבתיים וכמו כן להכיר את הפעילים לשינוי, את הכרוך בפעילותם הסיכונים האישיים לראות מקומות בהם אנשים מצליחים לחולל שינוי”. המשתתפים יצאו בתחושה של רצון לפעול למען שוויון וצדק סביבתי הן בתחום החינוכי, הן בתכנון, הן ברשויות המקומיות והן ברשות המים.

Summary session, environmental justice course