בית

 

ממודעות לעשייה

בית הספר לשלום הינו מוסד חינוכי ייחודי שמקיים מפגשים בין יהודים ופלסטינים, אזרחי ישראל ותושבי פלסטין ברוח הכפר נווה שלום/ וואחאת אל סלאם, וכך תורם לבחינה והבנה של מהות היחסים בין יהודים ופלסטינים במרחב. בית הספר לשלום הוקם בכפר נווה שלום/ וואחאת אל סלאם כחלק מהמאמץ של תושביו לקדם יחסים שוויוניים וצודקים יותר בין יהודים ופלסטינים במדינת ישראל ומחוצה לה.

קול קורא לקורס סוכני שינוי בתחום צדק סביבתי

קורס להכשרת מובילי שינוי לקידום צדק סביבתי לאנשי איכות הסביבה יהודים וערבים 2017-18 רקע: היום בישראל מתקיימת חלוקה בלתי שוויונית בעליל של ההנאות והסבל הכרוכים באורח חיים צרכני. הקצאת משאבי המים בישראל משקפת גם היא אי שוויון אתני ומעמדי. הקצאת … המשך קריאה

מתכננים-יפו-2017-04-07

מתכננים ואדריכלים יהודים וערבים השתתפו בסיור לימודי ביפו

הסיור אורגן על ידי פורום המתכננים היהודי ערבי שהוקם על ידי בוגרי הקורסים להכשרת סוכני שינוי. למתכננים. יהודים וערבים שביה״ס לשלום והמרכז הערבי לתכנון אלטרנטיבי מקיימים .

המשך קריאה