בית

 

ממודעות לעשייה

בית הספר לשלום הינו מוסד חינוכי ייחודי שמקיים מפגשים בין יהודים ופלסטינים, אזרחי ישראל ותושבי פלסטין ברוח הכפר נווה שלום/ וואחאת אל סלאם, וכך תורם לבחינה והבנה של מהות היחסים בין יהודים ופלסטינים במרחב. בית הספר לשלום הוקם בכפר נווה שלום/ וואחאת אל סלאם כחלק מהמאמץ של תושביו לקדם יחסים שוויוניים וצודקים יותר בין יהודים ופלסטינים במדינת ישראל ומחוצה לה.

משתתפים בקורס

נפתח המחזור השלישי של הקורס להכשרת מובילי שינוי בערים המשותפות

נפתח המחזור השלישי של הקורס להכשרת מובילי שינוי בערים המשותפות בסוף השבוע ב4-6 למאי 2017 בקורס מנהיגות ומנהיגים מלוד יפו. כרמיאל נצרת עיליתחיפה באר שבע ועוד

המשך קריאה