up-and-coming politicians - 2nd meet

תמונות מהמפגש השלישי של קבוצת הפוליטיקאים הצעירים השניה, יהודים וערבים, מישראל

ב -21 לאפריל נפגשה הקבוצה מישראל, יהודים וערבים, המשתתפים בקורס להכשרת סוכני שינוי לפוליטיקאים ישראלים ופלסטינים, כדי לעבד את חווית הדיאלוג המשמעותי שעברו בסדנה בעקבה, ירדן.

היום התחיל עם הרצאה מפי פרופ׳ מוסטפא כבהא ששוחח על הנכבה ולאחר מכן היה דיאלוג נוקב בקבוצה.

מפגש פוליטיקאים

European Union Peacebuliding Initiative logo

EU flag