Planners - field trip

התשוקה שלי היום היא במקום של לעשות

בסוף שבוע קסום קיימנו, ביה”ס לשלום עם המרכז הערבי לתכנון אלטרנטיבי, את הפגישה המסכמת של הקורס להכשרת סוכני שינוי לאדריכלים ולמתכננים יהודים וערבים. הקורס החל בפברואר 2016 ופגישותיו התקיימו לסרוגין בנוה שלום ובעילבון.

את הפגישה פתחנו בדיאלוג בין חברי\ות הקבוצה שסיפרו על הפורום של המתכננים הערבי-יהודי שהקימו יחד עם בוגרי הקורס משנה שעברה. לאחר הדיאלוג שמענו את הרצאתו של מר ג’עפר פרח מנהל מוסאווה שדיבר על אתגרים לפעולה משותפת ופעולה נפרדת לאור המצב. לאחר ההרצאה הקדשנו זמן לדיאלוג חד לאומית.

“אני לא אותו בן אדם כמו לפני מבחינה פוליטית אישית וחברתית. הקורס נתן לי המון כח לדבר ולהביע את דעתי בעבודה שלי. ראיתי את הקושי שלכם היהודים לספוג שנה שלמה מה העם שלכם עושה לנו. זה לא קל ואני מאוד מעריכה את זה, כל הכבוד לכם. אני לא יודעת אם הייתי עומדת בזה. הקורס הוא משהו שאי אפשר לעבור אותו בשום מקום אחר. הצבתם מחשבות על האתגרים ביום יום בעבודה שלי ורכשתי את הידע והיוזמה לנהל שיח ולעודד אנשים שלא היו מודעים קודם. נתתם לנו ניצוץ של אור לראות שיש אנשים שחושבים אחרת.”

(אחת המשתתפות הערביות)

למחרת בבוקר ערכנו סיור היסטורי פוליטי מרתק בנצרת בהדרכת ראיד נסראללה. בסוף היום, בשיחת הסיכום, המשתתפים\ות סכמו את ההתנסות והחוויה שלהם בקורס. היה מפגש סיכום מוצלח לשנה מיוחדת במינה ומלאה בפעילות שבו השתתפו כל חברי\ות הקבוצה.

“השנה הזאת נתנה לי מעבר לידע מקום אליו לתעל את הקושי שלי בלחיות פה. התשוקה שלי היא במקום של לעשות. קבלתי אנרגיה ואופטימיות לפעולה ואני כבר היום פעילה (בפורום של המתכננים היהודים והערבים).”

(אחת המשתתפות היהודיות)

כיום, חלק מהמשתתפים\ות מעורבים בפרויקט שפרופ’ רונאל מקדמת ושנועד להרחיב את שטח השיפוט של ג’יסר אל זרקא. אחרים פעילים בפורום החדש של המתכננים היהודים והערבים שאך נוצר ומנסח עצומה של מתככנים\ות הקוראים להפסקת מדיניות ההרס והנישול ביישובים הערבים. חברי\ות הפורום גם השתתפו בהפגנה בתל-אביב נגד הגזענות.

planners and architects in meeting