Planners meeting

מפגש נוסף למשתתפי ומשתתפות קורס מתכננים ואדריכלים

מפגש שני של קורס סוכני שינוי למתכננים ואדריכלים יהודים וערבים בעיילבון. ד”ר חנא סוויד, מייסד המרכז הערבי לתכנון אלטרנטיבי, הרצה למשתתפי\ות הקורס שבית הספר לשלום מקיים בשיתוף פעולה עם המרכז. זה הקורס השלישי המשותף לבית הספר לשלום והמרכז הערבי לתכנון אלטרנטיבי.

כתבה על הקורס באתר פאנט (ערבית)- [קישור]