urban landscape

הודעה על פתיחת קורס להכשרת סוכני שינוי לאנשי מקצוע מתחום התכנון העירוני, ההנדסה האזרחית והאדריכלות 2017-2018

הקורס הוא בן 120 שעות ומיועד ל24 מהנדסים, אדריכלים העוסקים בתכנון ומתכננים עירוניים ערבים ויהודים. הקורס ימשך שנה. הקורס יחל במרץ 2017 ויסתיים במרץ 2018.

המשך קריאה
Course for Literature Teachers

שני עמים כותבים מימין לשמאל: תוכנית למורות ומורים לספרות יהודים וערבים

בית הספר לשלום מקיים תוכנית ייחודית להכשיר מורות ומורים לספרות יהודים וערבים להתמודדות עם היחסים בין שני העמים באמצעות חומרים ספרותיים של שני העמים. מטרת הפרויקט להביא לעיסוק ישיר בבתי הספר בנושא הקונפליקט באופן יצירתי וביקורתי.

המשך קריאה