Eli Bitan speaking

לסיים את הכיבוש זו משימה של כולנו, כל מי שחי פה

“התפקיד שלנו זה לשתף פעולה בין מאבקים, לא לתת להבדלים להשכיח שכולנו חיים כאן על האדמה הזו, וכן לזכור ולהזכיר – שלסיים את הכיבוש זו משימה של כולנו, כל מי שחי פה.
חמישים שנה של כיבוש, של עוול מתמשך ועצום בהיקפו, מכריחים אותנו להפסיק לפעול בתוך קבוצת הנוחות המידית, לחבר קהלים חדשים ולתת את הבכורה וההנהגה לפלסטינים.
אנחנו חייבים להאיר את אור השמש על הכיבוש ולומר בלי פחד: אלו חמישים שנים יותר מדי!”

דבריו של אלי ביתאן, משתתף בקורס פוליטיקאים בדרך שבית הספר לשלום מקיים עם מרכז אינמאא הפלסטיני, בעצרת מחאה נגד הכיבוש במוצ”ש.