קול קורא לקורס סוכני שינוי בתחום צדק סביבתי

קורס להכשרת מובילי שינוי לקידום צדק סביבתי לאנשי איכות הסביבה יהודים וערבים 2017-18 רקע: היום בישראל מתקיימת חלוקה בלתי שוויונית בעליל של ההנאות והסבל הכרוכים באורח חיים צרכני. הקצאת משאבי המים בישראל משקפת גם היא אי שוויון אתני ומעמדי. הקצאת … המשך קריאה

Course for Literature Teachers

שני עמים כותבים מימין לשמאל: תוכנית למורות ומורים לספרות יהודים וערבים

בית הספר לשלום מקיים תוכנית ייחודית להכשיר מורות ומורים לספרות יהודים וערבים להתמודדות עם היחסים בין שני העמים באמצעות חומרים ספרותיים של שני העמים. מטרת הפרויקט להביא לעיסוק ישיר בבתי הספר בנושא הקונפליקט באופן יצירתי וביקורתי.

המשך קריאה

קורס להכשרת סוכני שינוי לאנשי מקצוע מתחום התכנון העירוני, ההנדסה האזרחית והאדריכלות 2016

רשאים להגיש מועמדות ומועמדים מהנדסים אזרחיים, מתכננים עירוניים ואדריכלים, עדיפות תנתן לאלו המעצבים מדיניות ומקבלי החלטות בתחום התכנון.

המשך קריאה

יוזמה להכנת אסטרטגיה לתנועת השלום ולאירגוני זכויות אדם

פגישה לתכנון איסטרטגי של מנהיגות אירגוני שלום, זכויות אדם ותנועות מחאה תתקיים ב6 ליולי בספריית פרד סיגל לידידות ושלום בוואחאת אל סלאם/ נוה שלום ב6 ליולי 2014. היוזמה היא של דר’ נאוה זוננשיין ודר’ נחי אלון והרעיון הוא לתכנן איסטרטגית … המשך קריאה

בקרוב תתקיים סדנא להורי התלמידים הלומדים בבית הספר הדו לאומי בנוה שלום.

בקרוב תתקיים סדנא להורי התלמידים הלומדים בבית הספר הדו לאומי בנוה שלום. הסדנא היא יוזמה של וועד ההורים שפנה לביה”ס לשלום לבצע אותה. המטרה היא לאפשר להורים דיאלוג והכרות ביניהם ולעבד נושאים שעולים להורים עקב שליחת ילדיהם לבית ספר מסוג … המשך קריאה

יפתח בקרוב פרויקט מנהיגות נוער לקידום זכויות אדם

בקרוב יפתח פרויקט מנהיגות נוער לקידום זכויות אדם לנוער יהודי ערבי מהכפר נוה שלום וואחאת אל סלאם הפרויקט יתקיים אחת לחודש במשך 7 חודשים. הקורס יכלול דיאלוג מעמיק, הרצאות סיורים ופרויקטים שהנוער יזום בתחום זכויות אדם. סדנא פותחת תתקיים במהלך … המשך קריאה

2013-2014 School for Peace course at Tel Aviv University

יפתח קורס לסטודנטים מאוניברסיטת בן גוריון

בסוף אפריל יפתח קורס לסטודנטים מאוניברסיטת בן גוריון המאורגן על ידי אגודת הסטודנטים באוניברסיטה. הקורס יכלול שמונה מפגשים בני שלוש שעות אחת לשבוע. בקורס ישתתפו כ20 סטודנטים יהודים וערבים. בשל פעילות אינטנסיבית של ביה”ס לשלום באוניברסיטת בן גוריון התפרסמה כתבה … המשך קריאה