מתכננים-יפו-2017-04-07

מתכננים ואדריכלים יהודים וערבים השתתפו בסיור לימודי ביפו

הסיור אורגן על ידי פורום המתכננים היהודי ערבי שהוקם על ידי בוגרי הקורסים להכשרת סוכני שינוי. למתכננים. יהודים וערבים שביה״ס לשלום והמרכז הערבי לתכנון אלטרנטיבי מקיימים .

המשך קריאה