Up and Coming politicians, Beit Jalla

מתכוננים לסימולציה של משא ומתן בנושאים של פתרון הקבע בפגישה דו לאומית בבית ג’לא

הקורס להכשרת סוכני שינוי לפוליטיקאים בדרך שבית הספר לשלום מקיים עם אינמאא בתמיכת האיחוד האירופי נפגש ביום שישי ה28.10.16 בבית ג’לא לפגישה דו לאומית.

המשך קריאה