Planners meet to consider joint actions

מתכננים ואדריכלים יהודים וערבים מתכננים פעולות להפסקת מדיניות ההריסות בישובים הערבים

מזג האויר הסוער לא מנע מ40 מתכננים ואדריכלים יהודים וערבים להתאסף היום 27 בינואר 2017 בנוה שלום/ וואחאת אל סלאם. רובם בוגרי הקורסים המשותפים של ביה״ס לשלום והמרכז הערבי לתכנון אלטרנטיבי להכשרת סוכני שינוי לקהילה מקצועית זאת. לפגישה הצטרפו גם פרופ׳ איילה רונאל ופרופ׳ אורן יפתחאל שהרחיבו את הדעת והשתתפו אתנו בסיעור מוחות על מה ניתן לעשות במצב הנוכחי. בוגרי הקורס משנה שעברה ומתכננים נוספים השקיעו מחשבה בפעולות שמתכננים יהודים וערבים יכולים לעשות על מנת לעצור את המדיניות של הריסת הבתים בישובים הערבים ולאפשר זכויות תכנון שוויוניות שיאפשרו לישובים הערבים להתפתח. כל המשתתפים הביעו נכונות לפעול יחד. אנו מקווים שנולד כאן פורום חדש משותף של אדריכלים יהודים וערבים שיוכל לפעול שינוי.