Up and Coming Politicians

הקבוצה הראשונה של הפוליטיקאים הצעירים מעיזים לחלום את החזון שלהם לעתיד משותף

תמונת היום – הקבוצה הראשונה של הפוליטיקאים הצעירים מעיזים לחלום את החזון שלהם לעתיד משותף

במהלך הסדנה, השנייה עם שהירה שלבי, המשתתפים\ות עבדו בקבוצות קטנות על החזון שלהם לעתיד ועל פרויקטים שיעזרו בהגשמת החזון שלהם לעתיד משותף.

בין השאר, עלו רעיונות לקמפיינים שמטרתם לשנות את השיח של “אנחנו או הם” ששלט בימינו. אחרי שהחליטו על פרויקטים, כל קבוצה הכינה תכנית עבודה מעשית איתה אפשר להתחיל לעבוד. תרגום הרעיונות שעלו לתוכנית עבודה אותה אפשר ליישם עודד את המשתתפים\ות ונתן להם\ן את הדחיפה לה היו זקוקים כדי להוציא את התכניות האלה לפועל. במהלך עבודתם על הפרויקטים השנה, בית הספר לשלום יהיה שם כדי לתמוך ולעזור במשתתפים\ות בהצלחת הפרויקטים שלהם.

הפוליטיקאים הצעירים

פרויקט זה ממומן על ידי האיחוד האירופי

European Union Peacebuliding Initiative logo

EU flag