demonstration in Tel Aviv

בוגרי בית הספר לשלום הפגינו בתל אביב

ביום שבת 4.2.17 אלפי יהודים וערבים הפגינו בתל אביב במחאה על הגזענות וההסתה נגד האוכלוסיה הערבית ועל הריסות הבתים באוכלוסיה של אזרחי ישראל הפלסטינים באום אל חיראן ובקלנסווה. בין הצועדים היו רבים מבוגרי בית הספר לשלום יהודים וערבים שבאו לזעוק ולמחות נגד המתקפה הממשלתית נגד האוכלוסיה הערבית ולקרוא למען שוויון.

Protest in Tel Aviv

בוגרי ביה”ס לשלום והמרכז הערבי לתכנון אלטרנטיבי נשאו שלט מיוחד בשם הפורום הערבי יהודי לתכנון שהקימו וקראו די לגזענות ודי להסתה.

Protest in Tel Aviv