planners in Umm al-hiran

בוגרי בית הספר לשלום בביקור משותף באום אל-חיראן

בוגרי ובוגרות קורסי מתכננים של בית הספר לשלום יזמו ביקור סולידריות לכפר הבדואי הלא מוכר אום אל-חיראן שנמצא תחת איום הריסה.

אום אל-חיראן הוקם בשנות ה-50 לאחר שבני השבט אבו אל-קיעאן שגורשו מאדמת בח’ירבת זובאלה הועברו לאזור נחל יתיר על ידי הממשלה. למרות שהועברו לשם על ידי הממשלה, במשך השנים הכפר נשאר ללא חיבור למים, חשמל, וביוב, ונשאר לא מוכר על ידי הממשלה. בתחילת שנות האלפיים החליטה הממשלה להקים יישוב יהודי על שטחי אום אל-חיראן ובעקבות כך לפנות את תושבי ותושבות אום אל-חיראן ולהרוס את הכפר. בית המשפט דחה את העתירה של התושבים וכיום, לאחר הריסה של עשרה בתים בינואר, האיום שמרחף מעל ראשיהם של שאר הבתים בכפר יכול להתממש בכל רגע.

בעקבות הביקור חברי הפורום הערבי-יהודי לתכנון פרסמו מכתב לממשלה שדורש לעצור את מדיניות ההרס והתכנון המפלה וקריאה לקידום תכניות מתאר הוגנות שייתנו מענה שוויוני לצורכי האוכלוסייה.

קישור למכתב

umm al-hiran

umm al-hiran -destroyed house