קורס להכשרת מובילי שינוי לקידום צדק סביבתי
לאנשי איכות הסביבה יהודים וערבים

2017-18

רקע:
היום בישראל מתקיימת חלוקה בלתי שוויונית בעליל של ההנאות והסבל הכרוכים באורח חיים צרכני. הקצאת משאבי המים בישראל משקפת גם היא אי שוויון אתני ומעמדי. הקצאת המים לנפש בישראל היא פי ארבע מהקצאת המים לפלסטינים בשטחים הכבושים.

ביה”ס לשלום מציע את התוכנית הבאה לבעלי מקצוע הקשורים לנושא איכות הסביבה. התוכנית תעסוק בנקודת המפגש בין הלאום והמקצוע בהקשר לקונפליקט היהודי-ערבי פלסטיני. התוכנית תהווה הזדמנות לקיים דיאלוג בין המשתתפים ליצור קשרי עבודה ולהשפיע על עיצוב הסביבה אשר מקדם צדק סביבתי. הדגש בתוכנית זו הוא על הידע הרב המצוי בקרב המשתתפים ועל העשייה המשותפת שלהם לשינוי פני המציאות.

בין השנים 2010-12 ו- 2015-16 קיימנו שני קורסים להכשרת מובילי צדק סביבתי לאנשי איכות הסביבה יהודים ישראלים ופלסטינים. לאור הצלחתם של שני הקורסים אנו מציעים מחזור שלישי והפעם לאנשי איכות הסביבה יהודים וערבים מישראל.

במהלך השנים נוכחנו לראות, כי בוגרי הקורסים שלנו הפכו למובילים בתחום היהודי- ערבי בקרב עמותות העוסקות בנושא ובחברה האזרחית בכלל. בוגרי הקורסים שקיימנו הם פעילים בארץ ובפלסטין בעבודה נגד הגזענות, בקידום זכויות אדם ובניהול והנחיית פרויקטים משותפים למשתתפים משני העמים. הגענו למסקנה כי הידע שצברנו בתחום רלוואנטי גם לבעלי מקצועות נוספים בחברה הישראלית והפלסטינית.

 

מטרת הקורס:
היא להפוך את משתתפיו למובילי שינוי בתחום הצדק הסביבתי לשני העמים ולכל השכבות בכל צד. הקורס יצור מודעות לצדק סביבתי, ירחיב את הידע על מאבקים בתחום זה, יעמיק את ההבנה על הקשר בין הקונפליקט ואי הצדק הסביבתי או הגזענות הסביבתית ויעודד את המשתתפים ליזום יוזמות המקדמות צדק סביבתי.

 

שיטת העבודה בדיאלוג הקבוצתי:
ההכשרה נעשית ברוח בית הספר לשלום ולפי התפיסות עליהן מושתתת עבודתנו המשותפת. הפעילות בבית הספר לשלום, הינה חינוכית-פוליטית, ומטרתה שינוי החברה להומנית, שוויונית וצודקת. כל זאת על ידי פיתוח של חשיבה ביקורתית וחשיפה של מכניזמים מדכאים שמבנים את החברה ומתחזקים את הקונפליקט הפלסטיני-יהודי, ועל ידי הבניה של זהות לאומית בריאה וברורה אצל המשתתפים, דרך אינטראקציה עם האחר, שתאפשר להם להבין את המציאות בה הם חיים ולפעול לשינויה.

תפיסתנו נשענת על העיקרון שהמפגש היהודי –פלסטיני הוא מפגש בין קבוצתי, בין שתי זהויות ולא רק בין יחידים. המטרה מההפגשה ומהדיאלוג היא פיתוח המודעות של המשתתפים לקונפליקט ולתפקידם בתוכו, פתוח חשיבה ביקורתית ותרגום התובנות לעשייה בשטח דרך המקצוע כמובילי שינוי.

במהלך התוכנית נדון בסוגיות שונות הקשורות בזהות הלאומית, והמקצועית באורינטציה של צדק סביבתי:

 • מבוא לצדק סביבתי, מרכיבים תאורטיים של צדק סביבתי
 • מאבקים ושיתופי פעולה בנושאי צדק סביבתי בעולם ובארץ
 • תאוריות פוסט קולוניאליסטיות והקשרן לקונפליקט ולצדק סביבתי.
 • הסטוריה של הקונפליקט מנקודת מבט ביקורתית.
 • משטר המקרקעין בישראל/פלסטין והשלכותיו על חברה וסביבה
 • הקשר בין תנועות לאומיות לקטסטרופות סביבתיות.
 • סוגיות סביבתיות בהקשר לסכסוך הישראלי פלסטיני
 • משמעות סביבתית של הכיבוש
 • שינויי האקלים איך ישפיעו על המזה”ת
 • תחבורה כמחולל ומשקף אי צדק סביבתי
 • קיימות וצדק סביבתי.
 • טביעת רגל ארקולוגית בערים המעורבות השוואה בין יהודים וערבים
 • עיור ועירוניות על עיר מקיימת

 

צוות התוכנית:
דר’ נאוה זוננשיין, חרב אמארה ,סיגלית גבעון , ופרופ’ דני רבינוביץ’.

 

מסגרת התוכנית:
התוכנית תמשך שנה בפגישות של אחת לחודש. תהיה סדנא פותחת בת שני ימים בנוה שלום-וואחאת אל סלאם. ולאחר הסדנא הפותחת יתקיימו מפגשים אחת לחודש בימי שישי כל אחד בן 6 שעות. שלושה מהמפגשים יוקדשו לסיורים לימודיים. בחודש אוגוסט לא יתקיים מפגש. הפגישה האחרונה תהיה במהלך סוף שבוע.

 

מועדי התוכנית:

מפגש יום תאריך
סדנת פתיחה שישי-שבת 27-28.10.2017
מפגש בנווה שלום שישי 17.11.2017
מפגש בנווה שלום שישי 15.12.2017
סיור לימודי שישי 19.01.2018
מפגש בנווה שלום שישי 16.02.2018
מפגש בנווה שלום שישי 02.03.2018
סיור לימודי שישי 20.04.2018
מפגש בנווה שלום שישי 04.05.2018
מפגש בנווה שלום שישי 08.06.2018
סיור לימודי שישי 06.07.2018
מפגש בנווה שלום שישי 14.09.2018
מפגש סיום שישי-שבת 19-20.10.2018

 

המרצים בתוכנית:
פרופ’ דני רבינוביץ’ פרופ’ אורן יפתחאל , ההיסטוריון דר’ עאדל מנאע, דר’ חנא סוויד, דר’ אורלי רונן, פרופ’ יוסף ג’ברין , ד”ר גדעון ברומברג , מהנדס מאזן זועבי, דר’ ארז צימחוני.

 

דרישות מהמשתתפים:
השתתפות חובה והתמדה בכל חלקי התוכנית, הכנת מיפוי אזורי לפי מפתח של צדק סביבתי ויוזמה אזורית בתחום הצדק הסביבתי.

 

עלות הקורס:
עלות הקורס למשתתף היא 1000 שח והיא כוללת את האירוח בסדנא הפותחת. המחיר הוא מסובסד.

על המעוניינים לשלוח במייל sfp@nswas.info את קורות חייהם ואת דמי ההרשמה בסך 100 שקל שלא יוחזרו לכתובת:

ביה”ס לשלום, נוה שלום/ וואחאת אל סלאם, ד.נ. שמשון 99761

המתאימים יוזמנו לראיון. מועד לראיונות יקבע טלפונית עם הנרשמים.

PDF button

פרטים