מאז הקמת בית הספר לשלום השתתפו בתוכניות ובקורסים שאנחנו מציעים יותר משישים אלף יהודים ופלסטינים מישראל ומפלסטין. אנו מציעים תכניות מגוונות הכוללות מפגשים דו-לאומיים, ומפגשים חד-לאומיים. התוכניות מוצעות לקבוצות שונות בחברה הכוללות, בין השאר, תלמידים, מורים, סטודנטיות, בעלי מקצועות טיפולים, פעילים ופעילות בארגונים לשינוי חברתי, עורכי דין, מתכננים, עיתונאים, רופאות, אנשי איכות הסביבה, פוליטיקאים, ועוד.
מטרתנו היא לאפשר למשתתפים ולמשתתפות להעשיר את נקודת מבטם ולבחון באופן ביקורתי את המובן מאליו ולנסות לתת משמעות לתהליכים הסוערים והאלימים שקורים מסביבנו. אך בעיקר מטרתנו היא להביא את המשתתפים והמשתתפות לפעול למען שינוי המציאות.צוות המנחים והמנחת שלנו פועלים מתוך תפיסה ביקורתית של המציאות ושם דגש על ההשלכות של יחסי רוב ומיעוט על חיינו, על יחסי הכוחות בין הצדדים, ועל חוסר הסימטריה בין הצדדים הקיימת בחברה הישראלית.

תוכנית לבעלי מקצוע הקשורים לנושא איכות הסביבה שתעסוק בנקודת המפגש בין הלאום והמקצוע בהקשר לקונפליקט היהודי-ערבי פלסטיני. התוכנית תהווה הזדמנות לקיים דיאלוג בין המשתתפים ליצור קשרי עבודה ולהשפיע על עיצוב הסביבה אשר מקדם צדק סביבתי.