מבוא

בית הספר לשלום הינו מוסד חינוכי ייחודי שמקיים מפגשים בין יהודים ופלסטינים, אזרחי ישראל ותושבי פלסטין ברוח הכפר נווה שלום/ וואחאת אל סלאם, וכך תורם לבחינה והבנה של מהות היחסים בין יהודים ופלסטינים במרחב. בית הספר לשלום הוקם בכפר נווה שלום/ וואחאת אל סלאם כחלק מהמאמץ של תושביו לקדם יחסים שוויוניים וצודקים יותר בין יהודים ופלסטינים במדינת ישראל ומחוצה לה.

בית הספר לשלום הוקם בשנת 1979 כמוסד חינוכי רעיוני של נווה שלום/ וואחאת אל סלאם במטרה להשפיע על מערך היחסים בין יהודים ופלסטינים בישראל ובפלסטין. במקום נערכים מפגשים, קורסים ותוכניות הכשרה בהם אנו מנסים ליישם את העקרונות על פיהם קמה הקהילה.

1הפעילות שלנו בבית הספר לשלום, הינה חינוכית- פוליטית, ומטרתה הפיכת החברה להומאנית, שוויונית וצודקת. דרך אינטראקציה עם האחר מתפתחת אצל המשתתפים חשיבה ביקורתית, נחשפים מנגנונים מדכאים שמבנים את החברה ומתחזקים את הקונפליקט הפלסטיני-יהודי, ונוצרת הבניה של זהות לאומית בריאה וברורה. בשלב מתקדם יותר נוצרת אצל המשתתפים מוטיבציה לפעול לשינוי חברתי ופוליטי אשר יביא לשינוי המציאות בה אנו חיים. כאן משמש בית הספר לשלום כגוף תומך ומדריך המלווה את היוזמות של המשתתפים.

בית הספר לשלום הוא גוף עצמאי שעיקר המימון לפעילותו מגיע מקרנות, מאגודות הידידים של נווה שלום/ וואחאת אל סלאם בחו”ל ומהמשתתפים עצמם. בית הספר לשלום מנוהל על ידי ועד מנהל והנהלה. הצוות החינוכי מורכב ממספר דומה של מנחים ערבים ויהודים, בעלי השכלה אקדמית במדעי החברה והרוח ובעלי הכשרה ייחודית בהנחיית קבוצות קונפליקט. בכל פעילות של דיאלוג בה נפגשים יהודים וערבים מתקיימת הנחייה ערבית – יהודית במבנה שוויוני, אשר מנסה לתת מענה לצרכים של כל קבוצה לאומית. אחת מהנחות היסוד שלנו היא כי היכולת להבין את האחר היא מוגבלת מטבעה.

womenמאז הקמת בית הספר לשלום ועד שנת 2012 השתתפו בתוכניות השונות בבית הספר יותר משישים אלף יהודים וערבים פלסטינים מישראל ומפלסטין. חלק מהתוכניות מתקיימות בקמפוס בנווה שלום/ וואחאת אל סלאם ואחרות נערכות באוניברסיטאות ובקהילות שונות בישראל, בפלסטין ואף מחוץ לגבולות האזור. בית הספר לשלום עובד בשיתוף פעולה מלא עם ארגונים פלסטיניים הפועלים לקידום הדמוקרטיה והשלום. המרכזי שבהם הינו ארגון תוואסול, היושב ברמאללה ,כמו כן מתקיים שיתוף פעולה עם ארגון ידי דור העתיד בשכם, ועמותות שלום פלסטיניות נוספות.

אנו מציעים פעילות מגוונת הכוללת מפגשים דו לאומיים ותוכניות חד לאומיות. התוכניות מוצעות לקבוצות שונות בחברה הכוללות תלמידים, מורים, סטודנטים, בעלי מקצועות טיפוליים, פעילים בארגונים לשינוי חברתי, עורכי דין, מתכננים, עיתונאים, רופאים, אנשי איכות הסביבה, פוליטיקאים ועוד. אנו פונים גם לקהל הרחב וגם לאנשי מקצוע העובדים עם שתי האוכלוסיות. כוונתנו לאפשר למשתתפים להעשיר את נקודות מבטם, לבחון באופן ביקורתי את המובן מאליו ולנסות לתת משמעות לתהליכים הסוערים והאלימים סביבנו. המטרה העיקרית היא להביא את המשתתפים לפעול למען שינוי המציאות. מניסיוננו אנו לומדים כי דווקא התייחסות ישירה לאירועים, תוך מתן מרחב מוגן לבחון רגשות ומחשבות בקבוצה, יכולה להוות חוויה לימודית ייחודית. עובדות וידע בלבד אינם מספיקים כדי ליצור מודעות חברתית ופוליטית ובחינה מחודשת של המציאות, יש להציב בפני המשתתפים אלטרנטיבות, ולאתגר את המבנים החברתיים והפוליטיים הקיימים.

צוות המנחים שלנו פועל מתוך תפיסה ביקורתית של המציאות ושם דגש על ההשלכות של
יחסי רוב ומיעוט על מציאות חיינו, על יחסי הכוחות בין הצדדים ועל חוסר הסימטריה בין הצדדים הקיימת בחברה הישראלית.

גישת העבודה הקבוצתית של בית הספר לשלום

במהלך השנים פיתחנו שיטת עבודה ייחודית לעבודה עם קבוצות בקונפליקט המתמקדת בקונפליקט הבין קבוצתי. קיימות ארבע הנחות יסוד המכוונות אותנו בעבודתנו:

page-4א – התפיסות והאמונות עליהן בנויה זהותו והתנהגותו של האדם הינן תפיסות יציבות ועמוקות, ולרוב קשה לשנותן. עבודתנו מנסה לחשוף תפיסות אלה כדי שהאדם יוכל להתמודד אתן.
ב – הסכסוך מושתת על מפגש בין שתי קבוצות לאומיות ולא בין יחידים כאשר אנו רואים בקבוצה משהו מהותי מעבר לסך כל היחידים המרכיבים אותה.
ג – הקבוצה הינה מיקרו קוסמוס של המציאות ולכן ניתן ללמוד דרכה על החברה.
ד – קבוצת המפגש הינה קבוצה פתוחה הקשורה למציאות החיצונית ומושפעת ממנה.
צוות המנחים הוכשר בגישת עבודה דיאלוגית המבוססת על ההנחות הללו. המנחים מנסים לחשוף את היחסים בחברה ולחקור אותם כדי לפרק מבנים דכאניים – התייחסות כזו כשלעצמה מהווה התנסות מעשירה החושפת את המשתתפים והמשתתפות לשיח אלטרנטיבי.

מדדים להצלחה

  • עד כה השתתפו למעלה משישים אלף יהודים ופלסטינים בסדנאות וקורסים שביה”ס לשלום מקיים ב33 שנות קיומו.
  • קיומו של ביה”ס לשלום בכפר נווה שלום – וואחאת אל סלאם שהוא היחיד בארץ בו בחרו יהודים וערבים לחיות יחד בשוויון, מאפשרת למשתתפים משני העמים לחוש בבית במקום ולשאוב עידוד מהמודל של חיים משותפים ושוויוניים שנוצר במקום.
  • רבים מבוגרי הקורסים שקיים ביה”ס לשלום מעידים שהקורסים היו חוויה מכוננת בחייהם ושנושא הקונפליקט הפך למרכזי בחייהם הן בפן המקצועי והן בפן האישי .
  • השיטה הבין קבוצתית שפיתח ביה”ס לשלום לעבודה עם קבוצות בקונפליקט הפכה לשיטה המובילה בתחום בארץ והיא ישימה לקונפליקטים נוספים בעולם בהם מערך יחסי הכוח אינו שוויוני.
  • השילוב בין הפוליטי והפסיכולוגי וההתמקדות בקונפליקט וביחסי הכוח הלא שוויוניים מאפשרים להגיע לתהליכים מעמיקים בסדנאות שביה”ס לשלום מפתח.
  • רבים מבוגרי קורסי המנחים הפכו למובילים בתחום היהודי-ערבי בעמותות שלום וזכויות אדם ועמותות לשינוי חברתי בארץ ובפלסטין.
  • ביה”ס לשלום היה הראשון מבין ארגוני השלום שיצר את הדיאלוג והעבודה המשותפת בין אנשי האקדמיה באוניברסיטאות לבין אנשי השדה, הדבר בא לידי ביטוי בקורסים המתקיימים בשיתוף בין ביה”ס לשלום לבין ארבע אוניברסיטאות מובילות בארץ ומספר מכללות. שיתוף פעולה זה בא גם לידי ביטוי בסמינרים משותפים בין אנשי אקדמיה ואנשי שדה שמתקיימים במקום, וכן במחקר שנעשה על נווה שלום ועל עבודת בית הספר לשלום בשיתוף עם אנשי אקדמיה בארץ ובעולם.
  • למפגשים המתקיימים בנווה שלום מגיעים פלסטינים מישראל ומהרשות הפלסטינית לאורך כל השנים ובכל התקופות הפוליטיות, ומביעים שביעות רצון מהתהליך ומהמקום השוויוני הניתן לקבוצת הלאום שלהם למול קבוצת הלאום היהודית. אנו ממשיכים לפעול ולקיים מפגשים גם “תחת אש”. אנו מצהירים כי גם בשעות משבר המאמץ להפסקת המלחמה ולקידום השלום לא נפסק.